Счетоводни услуги

Нашата цел е да предоставим на нашите клиенти счетоводни услуги, които са напълно съобразени с актуалното законодателство на Република България и Европейското законодателство. Освен това се опитваме да създадем условия за отчетност и осведоменост от страна на екипа на ръководството на клиента, във връзка със счетоводните дейности. По този начин, колкото повече информация получаваме, толкова по-добро решение можем да намерим и предложим за отчетността на Вашият бизнес.

От Иванова Акаунтинг предлагаме счетоводни услуги съгласно националните и международните счетоводни стандарти. Целта ни е да предоставим пълен цикъл на обслужване за Вашите счетоводни нужди.

Абонаментно счетоводно обслужване

Ако се абонирате за нашите услуги, ще се освободите в максимална степен от притесненията относно всеки детайл, свързан със задълженията и отношенията Ви с местните данъчни институции. Вашите разходи ще бъдат намалени, тъй като ще спестите от трудови възнаграждения и осигурителни вноски за Вашия персонал. Освен това, ще ограничите разходите си за поддръжка на работни места за счетоводителите в офиса, закупуване на съвременен софтуер и заплащане за информация относно промени във Българското законодателство.

Ще спестите време и няма да се налага да участвате във всяка една подробност, свързана със счетоводната отчетност на Вашата организация. Това ще Ви позволи да отделите по-голямо внимание на управлението на Вашият бизнес.

Специализиран счетоводител

Привилегията да имате специализиран счетоводител зает само с нуждите на Вашият бизнес във Вашият или нашият офис ще ви освободи от притеснения, свързани с управление и организиране на Вашите ежедневни счетоводни операции. Нашите експерти ще установят специфичните особености, свързани с Вашата дейност и ще подготвят най-подходящите счетоводни процедури чрез прилагане на най-добрите практики, които сме изпитали в резултат на многогодишен опит при управление на множество и универсални работни процеси.

Ние използваме най-съвременните и ефективни технологии и софтуер, за да гарантираме навременното и точно изпълнение на ежедневните дейности, като например издаване на фактури, плащания към трети страни, стокова наличност, проследяване на вземания и много други операции, които са важни за функционирането на всяка организация. Чрез абонамента за този вид революционни услуги, Вие ще запазите удобството на вътрешното счетоводство, което е посветено единствено и само на Вашите нужди, без да загубите ефективността на външното.

Основните предимства на този вид услуга са:

Липса на отговорност
Професионален подбор на персонал
Липса на разходи за обучение
Замяна на персонал по време на отпуск
Трансфер на ноу-хау
Ще предоставим технологията без допълнителни разходи
Ще предоставим работно място без допълнителни разходи (само за „Специализиран счетоводител” в нашият офис)

Организация и управление на счетоводен отдел

Организации от всякакъв вид често се изправят пред множество трудности, свързани с ефективното управление на своя счетоводен отдел. Въпреки напредъка на технологиите, организационният успех все още се дължи на човешкия фактор и управлението на персонала в организацията.

Иванова Акаунтинг има опит в подобряването на ефективността и организирането на счетоводни отдели. Уникалната комбинация от счетоводна, данъчна, финансова и информационно-технологична експертиза ни позволява да предоставим най-подходящите решения за организация и управление на Вашия счетоводен отдел.

Ако не сте удовлетворени от производителността и ефективността на Вашето счетоводство, ние можем да Ви окажем съдействие на следните равнища:

Подобряване на точността и ефективността на счетоводните операции и процеси
Професионален подбор на персонал и обучение
Изграждане на стратегии и процедури за отчитане
Повишаване на ефективността и сигурността по обработката на Вашите данни
Намаляване на разходите за поддръжка на счетоводен отдел
Намаляване на данъците